menu
Moje Kontokoszykszukaj
nasze sklepy: Warszawa, Katowice

W ciągu 30 dni od odebrania przesyłki wszyscy klienci mogą odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. W takim wypadku należy przekazać nam stosowne oświadczenie i odesłać zwracane produkty na poniższy adres:

FIDE Janusz Szczypka
ul. Budkiewicza 51
05-091 Ząbki

Kliknij tutaj aby pobrać wzór oświadczenia.

wygodne zwroty InPost

Nasza firma oferuje możliwość wykonania wygodnego zwrotu za pośrednictwem paczkomatów InPost. Koszt takiego zwrotu to 14 zł; dla wygody klientów FIDE.pl opłata zostanie zdjęta ze środków zwracanych za zakup. Zapobiega to konieczności dokonywania dodatkowych wpłat przez klientów.

Aby zrealizować wygodny zwrot za pośrednictwem paczkomatu InPost wejdź na stronę: szybkiezwroty.pl/pl/fide-pl.

regulamin zwrotów

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, art. 38 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, dostępnym pod adresem https://www.fide.pl/files/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
 5. Sprzedający niezwłocznie wyśle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odsyła produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego przedmiotem umowy w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, a jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba, że wyraźnie zgodził się on na inny sposób płatności, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami.

bądź na bieżąco

otrzymuj naszą gazetkę z informacjami o nowościach i promocjach

Moje Konto
zaloguj mnie
nowe konto|przechowalnia||pomoc